Inspirace

Pro praxi nenásilné komunikace a mediace s prvky somatického prožívání

Videa, rozhovory, články, newsletter, pracovní listy a časem mnohem víc pro váš osobní růst v oblasti nenásilné komunikace a seberegulace.

nenásilné výzvy

Nenásilné výzvy jsou newslettery vznikající díky podpoře dotačního programu Rodina. Vznikaly v roce 2023 , jsou určeny párům, jednotlivcům  a rodičům. Tématy jsou praxe nenásilné komunikace a zvládání konfliktů, práce se stresem, inspirativní rozhovory a podobně.

peace talks

V reakci na situaci ve světě v r. 2023 vytvořila Ivan Horáková podcast Peace Talks: Jak budovat odolnost v časech konfliktu, sérii rozhovorů s odborníky z oblasti zvládání konfliktů, komunikace, mediace a body terapie.

Čtyřmi kroky

...k větší jasnosti a transparentnosti...

Kontejnment

Dhyani Maria Kovar / rozhovor

Síla skupiny

Susana Rusch / rozhovor

Jaké dovednosti potřebujeme pro mír?

Uplatnění nejen nenásilné komunikace v procesu mediace Po tyto dny si více než jindy uvědomuji, jak důležitý je mír pro fungování společnosti. Ze stavu míru plyne celá řada výhod, které bereme jako samozřejmost a nevnímáme je. Podobně je to i tehdy, když vypukne

Číst více »