Zážitkový kurz pro profesionály i veřejnost. Nenásilná komunikace a mediace s prvky práce s regulací nervového systému. 

Mediace pro život je akreditovaný kurz (MŠMT a MPSV) s celkovým rozsahem 116 hodin. Jediný výcvik svého druhu a rozsahu v oblasti nenásilné komunikace a mediace v České republice, který oceňují profesionálové, učitelé, rodiče i partneři. 

listopad 2022 - duben 2023 Valašské meziříčí

mediace pro život

co získáte / co se naučíte

nenásilná komunikace s prvky práce s regulací nervového systému

Základní dovednosti nenásilné komunikace v procesu mediace pro využití ve formálním a neformálním prostředí.

Orientace ve struktuře mediace, jednotlivých fázíc. Naučíte se používat 9 základních mediačních dovedností.

Rozpoznávání vlastních potřeb a pocitů. Jasnější a srozumitelnější vyjadřování a pojmenovávání potřeb účastníků procesu mediace.

Rozlišování klíčových rozdílů mezi pozorováním-interpretací, pocity-myšlenkami, potřebami-strategiemi, prosbou-dožadováním se.

Schopnost uplatnit proces transformace představy nepřítele ve vlastních situacích. Tímto procesem budete schopni provést druhou osobu.

Citlivé přerušování, ohleduplné vyjadřování své potřeby a/nebo slovní demonstrace empatie; empatická reakce na “ne”.

Schopnost a kapacita více se uvolnit v konfliktní situaci.

Větší kapacita empaticky naslouchat sobě a druhým v náročných situacích.

Modelování zvládání konfliktů, který podporuje zdravé vztahy a konstruktivní zvládání konfliktů, lidem kolem sebe.

kompetence a orientace

Výcvik vám přinese kompetence pro zvládání konfliktních situací. Jednak rozšíření vlastní kapacity (i ve vnímání vlastního těla, pocitů a myšlenek) a vědomí možnosti volby, jednak konkrétní praktické dovednosti typu empatie, přerušování, formulace efektivních proseb apod. Budete se také lépe orientovat v komunikaci s druhými i se sebou.

9 mediátorských dovedností

Naučíte se 9 mediátorských dovedností (podle výukového modelu Mediate Your Life), které napomohou stranám v konfliktu se lépe slyšet a znovupropojit. Budete mít prostor trénovat svou schopnost empatie, sebevyjádření, sebenapojení. Po absolvování výcviku budete vybaveni dovednostmi konflikty navigovat směrem k většímu propojení a porozumění, ale také získáte větší klid a uvolnění konflikty zvládat.

Nácvik a sebezkušenost

Pro naši práci je klíčový prožitek důvěry v rámci skupiny, protože skupina vytváří prostor pro učení. Velkou část výcviku tak tvoří nácvik a sebezkušenost. Užít si budete moct praxi dyád, triád, sdílení ve skupině, četné ukázky mediace a procesy 

Propojení nenásilné komunikace, mediace a práce s nervovým systémem buduje větší odolnost pro náročnou komunikaci, rozvíjí schopnosti seberegulace a efektivního nakládání s energií.

"Když zažíváme konflikt, prožíváme stažení, které nám pak znemožňuje vnímat své hlubší potřeby a potřeby druhého. Výcvik vám umožní celý tento proces zpomalit a prozkoumat. Budete lépe odčítávat své vlastní vnitřní reakce a dokážete snáze vyjadřovat své potřeby tak, aby došlo k porozumění. Podobně i u druhých budete umět slyšet místo myšlenek a nejasných slov hlubší lidské potřeby."

Ivana Horáková

Příklady mediačních dovedností

kdo výcvik ocení

pedagogičtí a sociální pracovníci, lektoři, psychologové a rodinní poradci, mediátoři

Výrazně rozšíříte své komunikační dovednosti, budete se umět lépa napojit na druhého člověka, budete umět lépe navigovat konflikty mezi druhými.

rodiče, partneři

Jestliže pracujete na větším souladu se svým partnerem, partnerkou, anebo chcete lépe rozumět svým dětem, výcvik bude příležitostí naučit se, jak na to.

vedoucí pracovníci, manažeři, ředitelé

Budete umět lépe podpořit své zaměstnance, zpřesníte vyjadřování vlastních potřeb, konflikty budete vnímat jako příležitost k růstu a spolupráci.

Kdo vás bude výcvikem provázet

Ivana Horáková lektorka mediace pro život

Ivana Horáková

Ivana je spoluautorka a hlavní lektorka výcviku Mediace pro život. Jako autorizovaná trenérka nenásilné komunikace velmi ráda koučuje páry a jednotlivce. Využívá přitom i poznatky práce s traumatem a nervovým systémem (je praktikantkou Somatic Experiencing®. V praxi dlouhodobě zkoumá, jak se sebou a svým tělem v procesu mediace pracovat tak, aniž bychom přicházeli o energii a dokonce se nechali tímto procesem vyživovat – práce je pak mnohem zajímavější, radostnější a udržitelnější. Mediuje momentálně online, ale i na dětském hřišti nebo na pláži, pokud vidí v konfliktu příležitost přispět k porozumění zúčastněných. Stránky Centra pro nenásilnou komunikaci: www.cnvc.org.

Karolina Pincosy Mediace pro život

Karolina Pincosy

Karolina je zakladatelka neziskové organizace 4UŠI, kde působí jako mediátorka a koučka. Díky setkání s Ivou mohla do Česka přinést profesionální výcvik v mediaci podle nenásilné komunikace a zařadit tak tento plnohodnotný přístup mediace mezi ostatní směry. Kája je absolventka výcviku Mediace pro život, mediálního výcviku u AMČR, psychoterapeutického výcviku v modelu růstu Virginie Satirové, vystudovala JAMU a 5 let pracovala v brněnském IQ Roma servisu. Posledních 8 let je na volné rodinné noze, kde se věnuje nezisku, domácímu vzdělávání, designu a lesním zahradám. Ve výcviku Mediace pro život má na starosti organizaci, komunikaci s účastníky, administrativu a asistování. 

Podzimně-jarní mediace pro život

Výcvik kombinuje prezenční a online formu. Setkání naživo proběhnou v prostorách Galerie Kaple – prostorách Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí. Tohle město je příjemně dostupné vlakem a také zde najdete všechny potřebné služby, včetně ubytování v dostatečně širokém cenovém rozpětí. 

Online setkání budou probíhat na ZOOMu. Podmínkou obdržení certifikátu s akreditací MŠMT nebo MPSV je splnění veškeré docházky včetně hodin nácviku v triádách a dyádách.

Výcvik proběhne v období

10. listopadu 2022 - 16. dubna 2023

v případě přihlášení alespoň 12ti účastníků; přihlašování je možné do 6.11.2022.

naživo

24. - 27. LISTOPADU 2022

ČT: 10-17:30, PÁ a SO: 9:30-17:30, NE: 9-12:30

naživo

26. - 29. LEDNA 2023

ČT: 10-17:30, PÁ a SO: 9:30-17:30, NE: 9-12:30

naživo

13.-16. dubna 2023

ČT: 10-17:30, PÁ a SO: 9:30-17:30, NE: 9-12:30

online

10. LISTOPADU

17-19

online

15. PROSINCE

17-19

online

12. LEDNA 2023

17-19

online

16. února 2023

17-19

online

16. března 2023

17-19

samostatná práce v dvojicích a trojicích

během celého výcviku, celkem 12 hodin čistého času

Cena výcviku

Cena výcviku zahrnuje lektorné a organizační zajištění, pracovní materiály a drobné občerstvení. Náklady na dopravu a ubytování si účastníci hradí sami.

cena pro jednotlivce

27 500 Kč
  • Během výcviku dostanete plnou podporu lektorského a organizačního týmu.
  • Díky úžasnému Johnovi a Ikemu z Mediate Your Life budete moci pracovat s obsáhlým materiálem, který pro vás právě překládáme.
  • Valašské Meziříčí nabízí slušný koktejl ubytování a stravy, takže buď ušetříte, nebo si klidně vyhodíte z kopýtka:-) Tohle už bude na vás:-)

cena pro absolventa

17100/5700 Kč
  • Máš výcvik za sebou, ale cítíš, že potřebuješ víc praxe? Mlůžeš si výcvik zopáknout, nebo se účastnit jednotlivých setkání.
  • Potřebuješ si některé procesy a techniky oživit a hledáš podporu výživné a podobně motivované skupiny?
  • Chceš do své praxe integrovat poznatky o nervovém systému a rozšířit svou vlastní mediátorskou kapacitu?

Cena pro pár

37200 Kč
  • Jste pár a chcete se společně učit, jak si být blíž a lépe si rozumět?
  • Chcete se učit nové dovednosti proto, abyste dokázali lépe vychovávat své děti?
  • Toužíte po tom dopřát si společný smysluplně strávený čas a navázat nová přátelství?

Co říkají o výcviku jeho absolventi

Empatie - dřív pro mě hledání potřeb a pocitů u druhého bylo spíš kognitivní cvičení, teprve tady mi došlo, že jde především o napojení na druhého i sebe. Právě napojení na sebe, ukotvení v důvěře ve vlastní pocity a vnímání je určitě další přínos. Ukotvení v profesní sebedůvěře.
Umím si lépe předtavit jak mediace probíhá. Získala jsem strukturu jejího průběhu. Lépe rozpoznám potřeby a pocity u ostatních než dříve. Při práci se skupinou cítím větší jistotu a mám k dispozici více nástrojů.
Výcvik pro mne možností zažít sebezkušenost, vystoupit z komfortní zony, být v blízkém kontaktu s cizími lidmi, poznat nové lidi, rozšířit si obzory a zamyslet se nad pohledem na svět a lidi kolem sebe. Samozřejmě seznámit se s novými nástroji, vidět příležitosti pro jejich využití.
Technikami a cvičeními, kterými jsme prošli, již obohacuji svoji lektorskou práci. Při individuální práci pracuji s napojením na tělo, ale díky SE jsem to mohla ještě více rozšířit. Zdokonalovat se chci nadále v NVC. Zůstat v kontaktu s možností trénovat, posilovat dílčí dovednosti, jít více do hloubky.
Bavilo mě moc napojování se na sebe, práce v dyádách, možnost nahlídnout nějaké své aspekty a posvítit si na nějaké vnitřní konflikty. Bavila mě neskutečně práce s tělem a tanec byl velmi příjemným obohacením. Také možnost "naciťovat" potřeby mě velmi vyživovala. Možnost poznat nové lidi. Jejich pestrost.
Bavilo mě moc napojování se na sebe, práce v dyádách, možnost nahlídnout nějaké své aspekty a posvítit si na nějaké vnitřní konflikty. Bavila mě neskutečně práce s tělem a tanec byl velmi příjemným obohacením. Také možnost "naciťovat" potřeby mě velmi vyživovala. Možnost poznat nové lidi. Jejich pestrost.
Previous
Next

Často kladené otázky

Výcviku se do této doby účastnilo mnoho zkušených terapeutů, psychologové, právníci, lektoři osobnostního rozvoje a podle zpětné vazby můžeme svědomitě říci, že výcvik byl pro ně významný osobní i profesní zážitek. Podobný výcvik můžete absolvovat v Polsku, Itálii a USA, ale kombinaci NVC a Somatic Experiencing® nabízíme jako jediní.

Pokud se o výcviku dozvíte na poslední chvíli, budeme rádi, když se přihlásíte. Pokud budeme mít volné místo, budete se moct výcviku zúčastnit. Zároveň je to tak, že přihlašování s předstihem přináší větší jistotu konání výcviku i větší pravděpodobnost účastnit se celého programu.

Doposud jsme každému vyšli vstříc. Napište a domluvíme se. Cenu snižujeme pouze v individuálních případech a pokud je přihlášený dostatek účastníků. 

Nárok na certifikát ať už akreditovaný, nebo neakreditovaný mají účastníci se 100% účastí. Účastníci si mohou doplnit chybějící hodiny absolvováním části výcviku v dalším běhu, účastí na Iviných akcích a dále dle individuální domluvy.

Máte otázky? Kontaktujte nás!

+420 774 230 381 / info@4usi.cz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram