mediace
pro život

Nenásilná komunikace a mediace s prvky regulace nervového systému pro osobní i profesní vztahy

Výcvik Mediace pro život právě probíhá. Zlehka pracujeme na mírné proměně výcviku. V případě zájmu o účast ve výcviku nás kontaktujte, budeme vás informovat.

Mnoho lidí, párů, rodin a týmů trpí negativními dopady konfliktů. Rozpadají se vztahy, zhoršuje se fyzické i psychické zdraví, výkon jde dolů. A co teprve radost a osobní spokojenost...

A proto je tady Mediace pro život - nenásilná komunikace s prvky somatického prožívání pro úspěšnější zvládání konfliktů

jedinečné propojení

Propojení nenásilné komunikace s tělesným prožíváním zvláště v konfliktních situacích enormně zvyšuje šanci na jejich úspěšné řešení a s tím spojenou osobní spokojenost.

konflikt = příležitost

Nenásilná komunikace do konfliktů přináší strukturu, nástroje a zaměření na to podstatné, regulace nervového systému nám pomáhá zvyšovat naši odolnost.

podpora a učení

Nejste v tom sami. Zde najdete podporu, podněty i vzdělávání, které vás samotné posune ve vašich komunikačních a vztahových schopnostech raketově vzhůru.

Čas pro sebe a obnovování odolnosti

Indivuální program

napravte, propojte, dohodněte se, usmiřte se.

mediace pro páry
& skupiny

Mediátor do konfliktu přináší stabilitu, bezpečí, naději, dovednosti a kreativitu. Mediace je moderní a efektivní. A protože konflikty jsou téměř všude, existuje mediace partnerská, pracovní, školská, sousedská, mezigenerační...

"Když zažíváme konflikt, prožíváme stažení, které nám pak znemožňuje vnímat své hlubší potřeby a potřeby druhého. Výcvik vám umožní celý tento proces zpomalit a prozkoumat. Budete lépe odčítávat své vlastní vnitřní reakce a dokážete snáze vyjadřovat své potřeby tak, aby došlo k porozumění. Podobně i u druhých budete umět slyšet místo myšlenek a nejasných slov hlubší lidské potřeby."

jak nás vidí

Empatie - dřív pro mě hledání potřeb a pocitů u druhého bylo spíš kognitivní cvičení, teprve tady mi došlo, že jde především o napojení na druhého i sebe. Právě napojení na sebe, ukotvení v důvěře ve vlastní pocity a vnímání je určitě další přínos. Ukotvení v profesní sebedůvěře.
Vlastní zážitek řekne víc, než tisíc slov! Kurz pro měl byl splněním snu o nové civilizaci, které záleží na lidech a na vztazích.
Děkuji za bezpečný prostor, kde jsem se mohla hravým způsobem dostat sama k sobě. Děkuji za obohacující myšlenky, vhledy a techniky - pořadatelkám i skupině, kterou jsme tvořili děkuji za to, že jsem se mohla učit v klidu zvládat konflikty. V běžném životě jsem se naučila více empaticky naslouchat - sobě i druhým, za kritikou vidět nenaplněné potřeby.
Martina - hrdá máma
Neuvěřitelně obohacující a inspirující ochutnávka toho, jak může společnost/komunita fungovat, když se zaměříme na pocity a potřeby. Díky schopnosti je pojmenovat a komunikovat vznikla harmonická atmosféra a prostředí plné přijetí, bezpečí a podpory. Nikdy jsem nic podobného nezažil a jsem vděčný, že jsem měl možnost tohle zažít právě s váma.
Ondráš
Můj syn: Mami, já nechápu, proč mě tam nemůžeš vzít s sebou! Učíš se nevztekat a to já chci taky! Děkuji, že měníte svět na místo porozumění, vzájemného respektu a otevřenosti.
Moc děkuji za trochu nečekaný přínos: mnohem větší sebeuvědomění a sebevědomí:-) A to sebeuvědomění nejenom v komunikačních aspektech a vnímání, jak řeším konflikty, ale celkově jak v tom jsem (na úrovni pocitů, těla, myšlenek...). Rozšířily se mi možnosti - kapacity, jak být v klidu i v konfliktech s ostatními. Děkuji.
Připadá mi, že tento papír je moc malý a slova moc slabá na tom, aby mohla obsáhnout to, cítím vzhledem k celému výcviku a k naší skupině spolužáků. Vše se mi tak silně zapsalo do nitra, ještě nikdy jsem nezažila tak úžasný výcvik. Změnil můj pohled na sebe, vzrostla má sebedůvěra, obohatilo se naše manželství, vím si rady v životě. Děkuji z celého srdce!
Lenka
Umím si lépe představit jak mediace probíhá. Získala jsem strukturu jejího průběhu. Lépe rozpoznám potřeby a pocity u ostatních než dříve. Při práci se skupinou cítím větší jistotu a mám k dispozici více nástrojů.
Účastnice výcviku
Výcvik pro mne možností zažít sebezkušenost, vystoupit z komfortní zóny, být v blízkém kontaktu s cizími lidmi, poznat nové lidi, rozšířit si obzory a zamyslet se nad pohledem na svět a lidi kolem sebe. Samozřejmě seznámit se s novými nástroji, vidět příležitosti pro jejich využití.
Technikami a cvičeními, kterými jsme prošli, již obohacuji svoji lektorskou práci. Při individuální práci pracuji s napojením na tělo, ale díky SE jsem to mohla ještě více rozšířit. Zdokonalovat se chci nadále v NVC. Zůstat v kontaktu s možností trénovat, posilovat dílčí dovednosti, jít více do hloubky.
Bavilo mě moc napojování se na sebe, práce v dyádách, možnost nahlídnout nějaké své aspekty a posvítit si na nějaké vnitřní konflikty. Bavila mě neskutečně práce s tělem a tanec byl velmi příjemným obohacením. Také možnost "naciťovat" potřeby mě velmi vyživovala. Možnost poznat nové lidi. Jejich pestrost.
Previous slide
Next slide

spojenectví

stavebními kameny mediace pro život jsou lidé, jejich vztahy a to, co do nich přinášejí.

Viriginie Satirová tvrdila, že se spojujeme díky tomu, co máme stejné, a rosteme díky odlišnosti. Ne každý o tom ale ví a dokáže to tím pádem komunikovat. Nenásilná komunikace krásně vynořuje na povrch to, co je pro nás důležité a umí to druhému člověku sdělit bez obviňování nebo kritizování. 

Tohle my samy potřebujeme, učíme to druhé. Kde není prostor na učení ve skupině, jdeme iundividuálně. Lidé a jejich vztahy se mění a to nám dělá ohromnou radost. Vytváříme síť spokojenosti, péče a učení se. Lidé mají nástroje na to, jak se přihlásit sami k sobě bez toho, že by druhému ubližovali. A to je skvělé.

Spojuje nás potřeba péče a ohleduplnosti a rosteme díky nenásilné komunikaci, modelu růstu,. somatickému prožívání, živelnosti a inteligenci našich těl, která nevědí nekomunikovat.