Mediace pro život je JEDINEČNÝ ZÁŽITKOVÝ KURZ PROPOJUJÍCÍ NENÁSILNOU KOMUNIKACI S PRVKY PRÁCE S REGULACÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU

kompetence a orientace

Výcvik vám přinese kompetence pro zvládání konfliktních situací. Jednak rozšíření vlastní kapacity (i ve vnímání vlastního těla, pocitů a myšlenek) a vědomí možnosti volby, jednak konkrétní praktické dovednosti typu empatie, přerušování, formulace efektivních proseb apod. Budete se také lépe orientovat v komunikaci s druhými i se sebou.

9 mediátorských dovedností

Naučíte se 9 mediátorských dovedností (podle výukového modelu Mediate Your Life), které napomohou stranám v konfliktu se lépe slyšet a znovupropojit. Budete mít prostor trénovat svou schopnost empatie, sebevyjádření, sebenapojení. Po absolvování výcviku budete vybaveni dovednostmi konflikty navigovat směrem k většímu propojení a porozumění, ale také získáte větší klid a uvolnění konflikty zvládat.

Nácvik a sebezkušenost

Pro naši práci je klíčový prožitek důvěry v rámci skupiny, protože skupina vytváří prostor pro učení. Velkou část výcviku tak tvoří nácvik a sebezkušenost. Užít si budete moct praxi dyád, triád, sdílení ve skupině, četné ukázky mediace a procesy 

Mediace pro život je jedinečný výcvik kombinující dovedností nenásilné komunikace specifické pro úspěšnější zvládání konfliktů a poznatky o nervovém systému. Výcvik buduje větší odolnost pro náročnou komunikaci, rozvíjí schopnosti seberegulace a efektivního nakládání s energií.

Komu se bude výcvik hodit

vedoucím pracovníkům, manažerům, ředitelům

Budete umět lépe podpořit své zaměstnance, zpřesníte vyjadřování vlastních potřeb, konflikty budete vnímat jako příležitost k růstu a spolupráci.

pedagogickým a sociálním pracovníkům, lektorům, psychologům, mediátorům

Výrazně rozšíříte své komunikační dovednosti, budete se umět lépa napojit na druhého člověka, budete umět lépe navigovat konflikty mezi druhými.

rodičům, partnerům

Jestliže pracujete na větším souladu se svým partnerem, partnerkou, anebo chcete lépe rozumět svým dětem, výcvik bude příležitostí naučit se, jak na to.

co se naučíte

naučíte se používat základní dovednosti nenásilné komunikace v procesu mediace, ať už ve formálním nebo neformálním prostředí

budete se dobře orientovat v struktuře mediace, jednotlivých fázích a naučíte se používat 9 základních mediačních dovedností

naučíte se lépe rozpoznávat svoje potřeby a pocity a jasně je vyjadřovat, budete umět pojmenovávat potřeby účastníků procesu mediace

naučíte se rozlišovat klíčové rozdíly mezi pozorováním-interpretací, pocity-myšlenkami, potřebami-strategiemi, prosbou-dožadováním se

budete umět uplatnit proces transformace představy nepřítele ve vlastních situacích a zároveň dokážete tímto procesem provést druhou osobu

naučíte se druhé přerušovat a s tím vyjadřovat své potřeby a/nebo slovně demonstrovat empatii; budete empaticky reagovat na “ne”

budete mít větší schopnost a kapacitu uvolnit se v konfliktní situaci

budete mít větší schopnost a kapacitu empaticky naslouchat sobě nebo druhým v náročných situacích

lidem okolo budete poskytovat model zvládání konfliktů, který podporuje zdravé vztahy a konstruktivní zvládání konfliktů

Kdo vás výcvikem provede

Ivana Horáková

Ivana je spoluautorka a hlavní lektorka výcviku Mediace pro život, v němž spojuje praxi nenásilné komunikace s různými dalšími přístupy, čímž vytváří nové možnosti pro práci s lidmi, kteří si chtějí porozumět. Jako autorizovaná trenérka velmi ráda koučuje dovednosti nenásilné komunikace pro páry a jednotlivce, aby dokázali jasně vyjádřit a slyšet své potřeby. Využívá přitom i poznatky práce s traumatem a nervovým systémem (je praktikantkou Somatic Experiencing®. V praxi dlouhodobě zkoumá, jak se sebou a svým tělem v procesu mediace pracovat tak, aniž bychom přicházeli o energii a dokonce se nechali tímto procesem vyživovat – práce je pak mnohem zajímavější, radostnější a udržitelnější. Mediuje momentálně online, ale i na dětském hřišti nebo na pláži, pokud vidí v konfliktu příležitost přispět k porozumění zúčastněných. Více na jejich stránkách www.nenasilna-komunikace.cz. Stránky Centra pro nenásilnou komunikaci: www.cnvc.org.  Využívá přitom i poznatky práce s traumatem a nervovým systémem (je praktikantkou Somatic Experiencing®

Karolina Pincosy

Karolina je zakladatelka 4UŠÍ, kde působí jako mediátorka a koučka. Díky setkání s Ivou mohla do Česka přinést profesionální výcvik v mediaci podle nenásilné komunikace a zařadit tak tento plnohodnotný přístup mediace mezi ostatní směry. Karolina je absolventka výcviku Mediace pro život a má za sebou také 100h mediačního výcviku u Asociace mediátorů České republiky. Kája svůj smysl pro vztahy, napojení a well-being propojuje s oblastí interiérového a exteriérového designu a pomáhá tak lidem vytvářet prostředí, které odráží jejich individualitu i to kým jsou jako rodina. V Mediaci pro život má na starosti organizaci, komunikaci s účastníky, administrativu a nově bude také asistovat lektorce.

Máte chuť se v komunikaci a konfliktech výrazně posunout? Letošní výcvik se bude konat po čtvrté a vy se můžete stát jeho součástí.

15. září 2022 - 29. ledna 2023

Valašské meziříčí

harmonogram výcviku

Výcvik Mediace pro život má celkem 116 hodin. Skládá se ze tří residenčních setkání, online setkání a nácviku v triádách a dyádách. Výcvik je akreditovaný u MŠMT a MPSV.

naživo

29. ZÁŘÍ - 2. ŘÍJNA 2022

naživo

24. - 27. LISTOPADU 2022

naživo

26. - 29. LEDNA 2023

online

15. ZÁŘÍ 2022

online

20. ŘÍJNA 2022

online

10. LISTOPADU 2022

online

15. PROSINCE 2022

online

12. LEDNA 2023

samostatná práce v dvojicích a trojicích

během celého výcviku, celkem 12 hodin čistého času

Často kladené otázky

Výcviku se do této doby účastnilo mnoho zkušených terapeutů, psychologové, právníci, lektoři osobnostního rozvoje a podle zpětné vazby můžeme svědomitě říci, že výcvik byl pro ně významný osobní i profesní zážitek. Podobný výcvik můžete absolvovat v Polsku, Itálii a USA, ale kombinaci NVC a Somatic Experiencing® nabízíme jako jediní.

Pokud se o výcviku dozvíte na poslední chvíli, budeme rádi, když se přihlásíte. Pokud budeme mít volné místo, budete se moct výcviku zúčastnit. Zároveň je to tak, že přihlašování s předstihem přináší větší jistotu konání výcviku i větší pravděpodobnost účastnit se celého programu.

Doposud jsme každému vyšli vstříc. Napište a domluvíme se. Cenu snižujeme pouze v individuálních případech a pokud je přihlášený dostatek účastníků. 

Nárok na certifikát ať už akreditovaný, nebo neakreditovaný mají účastníci se 100% účastí. Účastníci si mohou doplnit chybějící hodiny absolvováním části výcviku v dalším běhu, účastí na Iviných akcích a dále dle individuální domluvy.

Cena výcviku

cena pro jednotlivce

31 500 Kč
  • Během výcviku dostanete plnou podporu lektorského a organizačního týmu.
  • Díky úžasnému Johnovi a Ikemu z Mediate Your Life budete moci pracovat s obsáhlým materiálem, který pro vás právě překládáme.
  • Valašské Meziříčí nabízí slušný koktejl ubytování a stravy, takže buď ušetříte, nebo si klidně vyhodíte z kopýtka:-) Tohle už bude na vás:-)

cena pro absolventa

18 900 Kč
  • Máš výcvik za sebou, ale cítíš, že potřebuješ víc praxe?
  • Chceš si některé procesy a techniky oživit a hledáš podporu výživné a podobně motivované skupiny?
  • Cheš do své praxe integrovat poznatky o nervovém systému a rozšířit svou vlastní mediátorskou kapacitu?

"Když zažíváme konflikt – odpojení od sebe a od druhého, často provázené vědomím nedostatku – prožíváme stažení, které nám pak znemožňuje vnímat své hlubší potřeby a potřeby druhého. Výcvik vám umožní celý tento proces zpomalit a prozkoumat. Budete lépe odčítávat své vlastní vnitřní reakce a dokážete snáze vyjadřovat své potřeby tak, aby došlo k porozumění. Podobně i u druhých budete umět slyšet místo myšlenek a nejasných slov hlubší lidské potřeby."

Ivana

Co říkají o výcviku jeho absolventi

Empatie - dřív pro mě hledání potřeb a pocitů u druhého bylo spíš kognitivní cvičení, teprve tady mi došlo, že jde především o napojení na druhého i sebe. Právě napojení na sebe, ukotvení v důvěře ve vlastní pocity a vnímání je určitě další přínos. Ukotvení v profesní sebedůvěře.
Umím si lépe předtavit jak mediace probíhá. Získala jsem strukturu jejího průběhu. Lépe rozpoznám potřeby a pocity u ostatních než dříve. Při práci se skupinou cítím větší jistotu a mám k dispozici více nástrojů.
Výcvik pro mne možností zažít sebezkušenost, vystoupit z komfortní zony, být v blízkém kontaktu s cizími lidmi, poznat nové lidi, rozšířit si obzory a zamyslet se nad pohledem na svět a lidi kolem sebe. Samozřejmě seznámit se s novými nástroji, vidět příležitosti pro jejich využití.
Technikami a cvičeními, kterými jsme prošli, již obohacuji svoji lektorskou práci. Při individuální práci pracuji s napojením na tělo, ale díky SE jsem to mohla ještě více rozšířit. Zdokonalovat se chci nadále v NVC. Zůstat v kontaktu s možností trénovat, posilovat dílčí dovednosti, jít více do hloubky.
Bavilo mě moc napojování se na sebe, práce v dyádách, možnost nahlídnout nějaké své aspekty a posvítit si na nějaké vnitřní konflikty. Bavila mě neskutečně práce s tělem a tanec byl velmi příjemným obohacením. Také možnost "naciťovat" potřeby mě velmi vyživovala. Možnost poznat nové lidi. Jejich pestrost.
Bavilo mě moc napojování se na sebe, práce v dyádách, možnost nahlídnout nějaké své aspekty a posvítit si na nějaké vnitřní konflikty. Bavila mě neskutečně práce s tělem a tanec byl velmi příjemným obohacením. Také možnost "naciťovat" potřeby mě velmi vyživovala. Možnost poznat nové lidi. Jejich pestrost.
Previous
Next

registrujte se nyní a dopřejte si půlrok s mediací pro život, zajímavými a inspirativními lidmi, osobní a profesní posun

Máte otázky? Kontaktujte nás!

+420 774 230 381 / info@4usi.cz

Novinky a postřehy do vašeho emailu