mediace pro život

Nenásilná komunikace a mediace s prvky práce s regulací nervového systému. 

Mediace pro život je akreditovaný kurz (MPSV) s celkovým rozsahem 116 hodin. Jediný výcvik svého druhu a rozsahu v oblasti nenásilné komunikace a mediace v České republice, který oceňují profesionálové, učitelé, rodiče i partneři. 

Propojení nenásilné komunikace, mediace a práce s nervovým systémem buduje větší odolnost pro náročnou komunikaci, rozvíjí schopnosti seberegulace a efektivního nakládání s energií.

"Když zažíváme konflikt, prožíváme stažení, které nám pak znemožňuje vnímat své hlubší potřeby a potřeby druhého. Výcvik vám umožní celý tento proces zpomalit a prozkoumat. Budete lépe odčítávat své vlastní vnitřní reakce a dokážete snáze vyjadřovat své potřeby tak, aby došlo k porozumění. Podobně i u druhých budete umět slyšet místo myšlenek a nejasných slov hlubší lidské potřeby."

Jak výcvik Mediace pro život probíhá - udělejte si představu.

co se naučím

kompetence a orientace

Výcvik vám přinese kompetence pro zvládání konfliktních situací. Jednak rozšíření vlastní kapacity (i ve vnímání vlastního těla, pocitů a myšlenek) a vědomí možnosti volby, jednak konkrétní praktické dovednosti typu empatie, přerušování, formulace efektivních proseb apod. Budete se také lépe orientovat v komunikaci s druhými i se sebou.

9 mediátorských dovedností

Naučíte se 9 mediátorských dovedností (podle výukového modelu Mediate Your Life), které napomohou stranám v konfliktu se lépe slyšet a znovupropojit. Budete mít prostor trénovat svou schopnost empatie, sebevyjádření, sebenapojení. Po absolvování výcviku budete vybaveni dovednostmi konflikty navigovat směrem k většímu propojení a porozumění, ale také získáte větší klid a uvolnění konflikty zvládat.

Nácvik a sebezkušenost

Pro naši práci je klíčový prožitek důvěry v rámci skupiny, protože skupina vytváří prostor pro učení. Velkou část výcviku tak tvoří nácvik a sebezkušenost. Užít si budete moct praxi dyád, triád, sdílení ve skupině, četné ukázky mediace a procesy 

a co ještě

Základní dovednosti nenásilné komunikace v procesu mediace pro využití ve formálním a neformálním prostředí.

Orientace ve struktuře mediace, jednotlivých fázíc. Naučíte se používat 9 základních mediačních dovedností.

Rozpoznávání vlastních potřeb a pocitů. Jasnější a srozumitelnější vyjadřování a pojmenovávání potřeb účastníků procesu mediace.

Rozlišování klíčových rozdílů mezi pozorováním-interpretací, pocity-myšlenkami, potřebami-strategiemi, prosbou-dožadováním se.

Schopnost uplatnit proces transformace představy nepřítele ve vlastních situacích. Tímto procesem budete schopni provést druhou osobu.

Citlivé přerušování, ohleduplné vyjadřování své potřeby a/nebo slovní demonstrace empatie; empatická reakce na “ne”.

Schopnost a kapacita více se uvolnit v konfliktní situaci.

Větší kapacita empaticky naslouchat sobě a druhým v náročných situacích.

Modelování zvládání konfliktů, který podporuje zdravé vztahy a konstruktivní zvládání konfliktů, lidem kolem sebe.

Příklady mediačních dovedností

Příklady mediačních dovedností

kdo výcvik ocení

kdo výcvik ocení

pedagogičtí a sociální pracovníci, lektoři, psychologové a rodinní poradci, mediátoři

Výrazně rozšíříte své komunikační dovednosti, budete se umět lépa napojit na druhého člověka, budete umět lépe navigovat konflikty mezi druhými.

rodiče, partneři

Jestliže pracujete na větším souladu se svým partnerem, partnerkou, anebo chcete lépe rozumět svým dětem, výcvik bude příležitostí naučit se, jak na to.

vedoucí pracovníci, manažeři, ředitelé

Budete umět lépe podpořit své zaměstnance, zpřesníte vyjadřování vlastních potřeb, konflikty budete vnímat jako příležitost k růstu a spolupráci.

Kdo vás bude výcvikem provázet

Ivana Horáková

Ivana je spoluautorka a hlavní lektorka výcviku Mediace pro život. Jako autorizovaná trenérka nenásilné komunikace velmi ráda koučuje páry a jednotlivce. Využívá přitom i poznatky práce s traumatem a nervovým systémem (je praktikantkou Somatic Experiencing®. V praxi dlouhodobě zkoumá, jak se sebou a svým tělem v procesu mediace pracovat tak, aniž bychom přicházeli o energii a dokonce se nechali tímto procesem vyživovat – práce je pak mnohem zajímavější, radostnější a udržitelnější. Mediuje momentálně online, ale i na dětském hřišti nebo na pláži, pokud vidí v konfliktu příležitost přispět k porozumění zúčastněných. Stránky Centra pro nenásilnou komunikaci: www.cnvc.org.

Karolina Pincosy

Karolina je zakladatelka neziskové organizace 4UŠI, kde kromě zajišťování chodu organizace působí jako mediátorka, terapeutka a lektorka. Díky setkání s Ivou mohla do Česka přinést profesionální výcvik v mediaci podle nenásilné komunikace a zařadit tak tento plnohodnotný přístup mediace mezi ostatní směry. Kája je absolventka výcviku Mediace pro život, mediačního výcviku u AMČR, psychoterapeutického výcviku v Modelu růstu Virginie Satirové, vystudovala JAMU a 5 let pracovala v brněnském IQ Roma servisu. Vedle projektu Mediace pro život a terapeutické práci v organizaci 4UŠI, se věnuje komunitní škole Bystřina a terapii v Poradně pro závislosti Agarta.

Dagmar Hradská

Dáša lektoruje, koučuje a individuálně doprovází. Pracuje s tématy emocí, s tělem a myslí jako zdroji poznání a podpory na cestě k vnitřní integritě a vzájemnému porozumění. Ve výcviku Mediace pro život je Dáša podporou účastníkům v jejich procesu učení, asistuje a stará se o propagaci. „Dříve jsem se ptal: Jak mohu vyléčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst?“ (C. R. Rogers)

průběh výcviku

Výcvik kombinuje prezenční a online formu. Setkání naživo proběhnou v prostorách Galerie Kaple – prostorách Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí. Tohle město je příjemně dostupné vlakem a také zde najdete všechny potřebné služby, včetně ubytování v dostatečně širokém cenovém rozpětí. Ubytování si účastníci hradí a zajišťují sami.

Online setkání budou probíhat na ZOOMu.

Podmínkou obdržení certifikátu s akreditací MPSV je splnění  docházky včetně hodin nácviku v triádách a dyádách.

harmonogram

Výcvik proběhne v období 11. ledna 2024 – 9. června 2024 v případě přihlášení alespoň 14ti účastníků; přihlašování je možné do 21.1.2024

naživo

25. - 28. 1. 2024

ČT: 10-17:30, PÁ a SO: 9:30-17:30, NE: 9-12:30

naživo

21. - 24. 3. 2024

ČT: 10-17:30, PÁ a SO: 9:30-17:30, NE: 9-12:30

naživo

6. - 9. 6. 2024

ČT: 10-17:30, PÁ a SO: 9:30-17:30, NE: 9-12:30

online

11. 1. 2024

17-19

online

8. 2. 2024

17-19

online

7. 3. 2024

17-19

online

18. 4. 2024

17-19

online

16. 5. 2024

17-19

samostatná práce v dvojicích a trojicích

během celého výcviku, min. 12 hodin čistého času

Ohlasy absolventů

Empatie - dřív pro mě hledání potřeb a pocitů u druhého bylo spíš kognitivní cvičení, teprve tady mi došlo, že jde především o napojení na druhého i sebe. Právě napojení na sebe, ukotvení v důvěře ve vlastní pocity a vnímání je určitě další přínos. Ukotvení v profesní sebedůvěře.
Vlastní zážitek řekne víc, než tisíc slov! Kurz pro měl byl splněním snu o nové civilizaci, které záleží na lidech a na vztazích.
Děkuji za bezpečný prostor, kde jsem se mohla hravým způsobem dostat sama k sobě. Děkuji za obohacující myšlenky, vhledy a techniky - pořadatelkám i skupině, kterou jsme tvořili děkuji za to, že jsem se mohla učit v klidu zvládat konflikty. V běžném životě jsem se naučila více empaticky naslouchat - sobě i druhým, za kritikou vidět nenaplněné potřeby. (Martina - hrdá máma)
Neuvěřitelně obohacující a inspirující ochutnávka toho, jak může společnost/komunita fungovat, když se zaměříme na pocity a potřeby. Díky schopnosti je pojmenovat a komunikovat vznikla harmonická atmosféra a prostředí plné přijetí, bezpečí a podpory. Nikdy jsem nic podobného nezažil a jsem vděčný, že jsem měl možnost tohle zažít právě s váma. (Ondráš)
Můj syn: Mami, já nechápu, proč mě tam nemůžeš vzít s sebou! Učíš se nevztekat a to já chci taky! Děkuji, že měníte svět na místo porozumění, vzájemného respektu a otevřenosti.
Moc děkuji za trochu nečekaný přínos: mnohem větší sebeuvědomění a sebevědomí:-) A to sebeuvědomění nejenom v komunikačních aspektech a vnímání, jak řeším konflikty, ale celkově jak v tom jsem (na úrovni pocitů, těla, myšlenek...). Rozšířily se mi možnosti - kapacity, jak být v klidu i v konfliktech s ostatními. Děkuji.
Připadá mi, že tento papír je moc malý a slova moc slabá na tom, aby mohla obsáhnout to, cítím vzhledem k celému výcviku a k naší skupině spolužáků. Vše se mi tak silně zapsalo do nitra, ještě nikdy jsem nezažila tak úžasný výcvik. Změnil můj pohled na sebe, vzrostla má sebedůvěra, obohatilo se naše manželství, vím si rady v životě. Děkuji z celého srdce! (Lenka)
Umím si lépe předtavit jak mediace probíhá. Získala jsem strukturu jejího průběhu. Lépe rozpoznám potřeby a pocity u ostatních než dříve. Při práci se skupinou cítím větší jistotu a mám k dispozici více nástrojů.
Výcvik pro mne možností zažít sebezkušenost, vystoupit z komfortní zony, být v blízkém kontaktu s cizími lidmi, poznat nové lidi, rozšířit si obzory a zamyslet se nad pohledem na svět a lidi kolem sebe. Samozřejmě seznámit se s novými nástroji, vidět příležitosti pro jejich využití.
Technikami a cvičeními, kterými jsme prošli, již obohacuji svoji lektorskou práci. Při individuální práci pracuji s napojením na tělo, ale díky SE jsem to mohla ještě více rozšířit. Zdokonalovat se chci nadále v NVC. Zůstat v kontaktu s možností trénovat, posilovat dílčí dovednosti, jít více do hloubky.
Bavilo mě moc napojování se na sebe, práce v dyádách, možnost nahlídnout nějaké své aspekty a posvítit si na nějaké vnitřní konflikty. Bavila mě neskutečně práce s tělem a tanec byl velmi příjemným obohacením. Také možnost "naciťovat" potřeby mě velmi vyživovala. Možnost poznat nové lidi. Jejich pestrost.
Previous slide
Next slide

„Absolvoval jsem výcvik Mediace pro život a jsem z něj naprosto nadšený! Měl jsem možnost si vyzkoušet nenásilnou komunikaci v procesu mediace na vlastní kůži a můžu jej jedině doporučit. Ocitl jsem se v příjemném a bezpečném prostředí lidí se stejným záměrem a uvažováním, kteří se maximálně podporovali. Pod vedením Ivany Horákové jsem se vydal na cestu poznání vlastních pocitů a potřeb a byl to opravdu životní zážitek. Mně osobně změnila tato zkušenost perspektivu, se kterou přistupuji k životním situacím a pomohla mi nalézt způsob, jak zřetelně vyjádřit pro ostatní to, co se ve mě odehrává.“ Ondřej mevald

Cena výcviku

Cena výcviku zahrnuje lektorné a organizační zajištění, pracovní materiály a drobné občerstvení. Náklady na dopravu a ubytování si účastníci hradí sami.

cena pro jednotlivce

28 800 Kč
  • Během výcviku dostanete plnou podporu lektorského a organizačního týmu.
  • Během výcviku budeme pracovat s obsáhlým materiálem propojujícím NVC a SE.
  • Valašské Meziříčí nabízí slušný koktejl ubytování a stravy, takže buď ušetříte, nebo si klidně vyhodíte z kopýtka. Tohle už bude na vás - účastnický poplatek ubytování nepokrývá.

snížená cena

24 400 Kč
  • Tato cena je určena rodičům na rodičovské dovolené a studentům.

cena pro absolventa

19 200/6 400 Kč
  • Máš výcvik za sebou, ale cítíš, že potřebuješ víc praxe? Mlůžeš si výcvik zopáknout, nebo se účastnit jednotlivých setkání.
  • Potřebuješ si některé procesy a techniky oživit a hledáš podporu výživné a podobně motivované skupiny?
  • Chceš do své praxe integrovat poznatky o nervovém systému a rozšířit svou vlastní mediátorskou kapacitu?

Cena pro pár

42 400 Kč
  • Jste pár a chcete se společně učit, jak si být blíž a lépe si rozumět?
  • Chcete se učit nové dovednosti proto, abyste dokázali lépe vychovávat své děti?
  • Toužíte po tom dopřát si společný smysluplně strávený čas a navázat nová přátelství?

Chcete vědět víc?
Ozvěte se.

+420 774 230 381 / info@4usi.cz

Často kladené otázky

Výcviku se do této doby účastnilo mnoho zkušených terapeutů, psychologové, právníci, lektoři osobnostního rozvoje a podle zpětné vazby můžeme svědomitě říci, že výcvik byl pro ně významný osobní i profesní zážitek. Podobný výcvik můžete absolvovat v Polsku, Itálii a USA, ale kombinaci NVC a Somatic Experiencing® nabízíme jako jediní.

Pokud se o výcviku dozvíte na poslední chvíli, budeme rádi, když se přihlásíte. Pokud budeme mít volné místo, budete se moct výcviku zúčastnit. Zároveň je to tak, že přihlašování s předstihem přináší větší jistotu konání výcviku i větší pravděpodobnost účastnit se celého programu.

Doposud jsme každému vyšli vstříc. Napište a domluvíme se. Cenu snižujeme pouze v individuálních případech a pokud je přihlášený dostatek účastníků. 

Nárok na certifikát ať už akreditovaný, nebo neakreditovaný mají účastníci se 100% účastí. Účastníci si mohou doplnit chybějící hodiny absolvováním části výcviku v dalším běhu, účastí na Iviných akcích a dále dle individuální domluvy.