mediace pro vztahy

Série webinářů o využití nenásilné komunikace s prvky somatického prožívání pro osobní vztAHY

Tento webinář realizujeme díky finanční podpoře MPSV a dotačnímu programu Rodina.

"Když zažíváme konflikt, prožíváme stažení, které nám pak znemožňuje vnímat své hlubší potřeby a potřeby druhého. Výcvik vám umožní celý tento proces zpomalit a prozkoumat. Budete lépe odčítávat své vlastní vnitřní reakce a dokážete snáze vyjadřovat své potřeby tak, aby došlo k porozumění. Podobně i u druhých budete umět slyšet místo myšlenek a nejasných slov hlubší lidské potřeby."

Mediace pro vztahy je webinář určen všem, kteří se chtějí naučit praktické dovednosti mediace, nenásilné komunikace a somatického prožívání pro vlastní, osobní vztahy.

témata

7. července

Vytváření prostoru a příprava na rozhovor

Jak vytvořit prostor pro rozhovor a připravit se na něj tak, aby mohl proběhnout co nejlépe pro obě strany?

28. července

Vědomé vyjadřování a rozlišování svých reakcí

Jak se můžeme orientovat ve vlastních reakcích a volit slova tak, abychom komunikovali to podstatné?

18. srpna

Empatické naslouchání a nouzová empatie

Jakým způsobem můžeme reagovat na druhého tak, abychom otevřeli prostor pro setkání a omezili podněty pro obranné reakce?

8. září

Přerušování a ohled na své zdroje

Jak zůstat v kontaktu v průběhu rozhovoru a dbát na své vlastní hranice? Jak rozlišit, kdy potřebuju rozhovor zastavit a jak na to.

29. září

Jak zvládat aktivaci v průběhu rozhovoru

Jak reaguje na situace v rozhovoru náš nervový systém? Jakým způsobem můžeme posilovat svou vlastní kapacitu na to, abychom dokázali slyšet druhého i ustát vlastní reakci. 

20. října

Oceňování jako zdroj pro vztah

Jakým způsobem můžeme posilovat vztah a budovat pro něj zdroje.

10. listopadu

Krása potřeb a prostor intimity

Jak můžeme v kontaktu se sebou a druhým zviditelňovat to, co je pro nás důležité způsobe, který navozuje intimitu a porozumění.

24. listopadu

Jak si umět svobodně zvolit

Možnost volby je pro praxi nenásilné komunikace klíčová a projevuje se v tom, co říkáme a děláme. Více se podíváme na to, jak využívat svou moc v tom, co si volíme, s ohledem na naše potřeby.

8. prosince

Jak rozpouštět stres a úzkost

Ukážeme si postup, který nám pomůže redukovat stres a napojit se na své zdroje. Tento postup propojuje poznatky o nervovém systému a využívá je k efektivnímu rozpouštění stresu. 

Čas a místo

Čas a místo

Webimář se koná vždy od 9-10:30 hodin.

Přihlašování probíhá přes zoom odkaz, který najdete u jednotlivého tématu, kterého se chcete zůčastnit.

Během webináře bude prostor pro dotazy, cvičení, sdílení, proto je kapacita omezena. Také preferujeme aktivní zapojení s použitím kamery.

Od účastníků očekáváme zachování mlčenlivosti a diskrétnosti v případě práce s citlivými/osobními informacemi.

Cena

cena

webinář 8. prosince je zdarma