Zásady ochrany osobních údajů v zapsaném spolku 4UŠI / nařízení GDPR

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jsou 4UŠI, z. s. se sídlem Jablůnka 86, 75623, IČ 07968752, zapsaný a vedený u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 18465(dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: 
adresa: Jablůnka 86, 756 23
email: info@4usi.cz
telefon: +420 774 230 381

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Karolina Pincosy, info@4usi.cz

II. Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů – odběratelé e-mailových zpravodajů

Zapsaný spolek 4UŠI zpracovává osobní údaje, které jí poskytli odběratelé e-mailových zpravodajů prostřednictvím formuláře registrace nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně, přihlášením se na vzdělávací aktivitu, kontaktování spolku přes web a odebírání Nenásilných výzev. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

Osobní údaje běžné: jméno, e-mailová adresa. 

Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

E-mailový zpravodaj 4UŠI je rozesílán pouze registrovaným odběratelům z emailu info@4usi.cz nebo přímo webových stránek www.mediaceprozivot.cz. Za tímto účelem 4UŠI v systému wordpress uchovává emailovou adresu, jméno a příjmení odběratele e-mailových zpravodajů.

K seznamu odběratelů e-mailových zpravodajů mají přístup pouze pověřené osoby spolku.

Zapsaný spolek 4UŠI shromážděné údaje neposkytuje žádným třetím stranám, využívá je pouze pro potřeby rozesílky e-mailových zpravodajů.

Odhlášení z odběru e-mailových zpravodajů je možné kdykoli, odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu.

III. Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů – klienti, účastníci vzdělávacích aktivit

Zapsaný spolek 4UŠI zpracovává osobní údaje fyzických osob, které se rozhodly využít služeb spolku. Zpracovávané osobní údaje o klientech a účastnících vzdělávacích akcí spolku 4UŠI tak mohou zahrnovat zejména:

Osobní údaje běžné: jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefon a adresa bydliště, popř. IČ.

Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné

Osobní údaje a informace o došlých platbách na účet spolku 4UŠI zpracováváme primárně za účelem správného zaúčtování plateb a vystavení faktur.

Údaje můžeme použít také k vytváření statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací.

III. Doba uchovávání údajů – odběratelé e-mailových zpravodajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období, po které bude odběratel e-mailových zpravodajů mít zájem dostávat informace o činnosti 4UŠI. Období, pro které je souhlas udělen, končí odvoláním souhlasu.

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu, po kterou bude odběratel e-mailových zpravodajů mít zájem dostávat informace o činnosti spolku 4UŠI.

IV. Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo spolek 4UŠI, a to v písemné a elektronické formě.

VI. Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů spolupracujících se spolkem 4UŠI.

VII. Vaše práva

Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte: 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, 6. a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu info@4usi.cz

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Kódy třetích stran

Na webových stránkách 4UŠI používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

_______

Tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo Vám je ve výše uvedených informacích něco nejasné, kontaktujte nás prosím na info@4usi.cz, rádi odpovíme. Děkujeme.