Zážitkový kurz pro profesionály i veřejnost. Nenásilná komunikace a mediace s prvky práce s regulací nervového systému. 

Mediace pro život je akreditovaný kurz (MŠMT a MPSV) s celkovým rozsahem 116 hodin. Jediný výcvik svého druhu a rozsahu v oblasti nenásilné komunikace a mediace v České republice, který oceňují profesionálové, učitelé, rodiče i partneři. 

listopad 2022 - duben 2023 Valašské meziříčí

mediace pro život