závazná Přihláška

Přihlašování je možné do 11. září 2022. Počítat s vámi budeme po uhrazení účastnického poplatku.